Bamboo duurzaamheid

Bamboe LCA (Levenscyclusanalyse) en EPD (Environmental Product Declaration)

Toonaangevend in duurzaamheids rapportage: als eerste bamboe onderneming wereldwijd, heeft MOSO® de milieu impact van haar bamboe producten gepubliceerd door middel van een LCA (Levenscyclusanalyse) en EPD (Environmental Product Declaration).

Wij ontvangen vaak vragen hoe ‘groen’ onze bamboe producten nou daadwerkelijk zijn. Gelukkig zijn er verschillende onafhankelijke wetenschappelijke methoden beschikbaar om de exacte milieu-impact van een materiaal te bepalen, gemeten over de gehele levenscyclus. Deze methodieken zoals de levenscyclusanalyse (LCA) conform ISO 14040/44 en de Environmental Product Declaration (EPD) conform EN 15804, geven de milieuschade aan middels verschillende indicatoren zoals schadelijkheid, uitputting, verzuring, vermesting en opwarming van de aarde (CO2 uitstoot).

Bamboe Levenscyclusanalyse (LCA)​

Samen met INBAR en de TU Delft presenteerde MOSO een complete LCA studie over industrieel verwerkte bamboe producten tijdens COP 21, de succesvolle internationale klimaatconferentie in Parijs. Het gepubliceerde rapport concludeert dat ondanks de productie in China en transport naar Nederland, de MOSO bamboe producten CO2 neutraal zijn over de gehele levenscyclus. Dit komt door CO2 opslag in grote herbebossingsprojecten in China waardoor het bosareaal met bamboe snel toeneemt, maar ook doordat het product in Nederland in de afvalfase vaak wordt verbrand voor productie van groene energie, waarmee gebruik van fossiele brandstoffen wordt vermeden.

LCA-Rapport De milieu impact van industriële bamboe producten

EPD voor MOSO Bamboe

Naast het LCA rapport heeft MOSO in 2016 verschillende EPD’s (EN 15804) gepubliceerd voor het product assortiment, welke ook zijn opgenomen in de Nationale Milieu Database. Het hebben van een producent-eigen Type III EPD levert bij toepassing van het product verschillende credits op in duurzaam bouwen certificeringssystemen zoals BREEAM NL (via Nationale Milieu Database), LEEDv4, DGNB (Duitsland), HQE (Frankrijk). In tegenstelling tot de LCA studie, is in de EPD CO2 opslag in de bossen en producten tijdens gebruik niet meegenomen.

EPD MOSO® Bamboo X-treme®

EPD MOSO® Bamboo High Density®

EPD MOSO® Side Pressed & Plain Pressed

Neem voor meer informatie contact op met onze duurzaamheidsmanager

Telefoon:

+31 (0)229 265 732